Skip to main content

FAQ (ofte stillede spørgsmål)

Hvad Hvem Hvor kan jeg...

Q: Hvor kan jeg finde mere information om Eskadrille 233?

A: Du kan finde mere information på vores facebook og instagram. Du kan også kontakte eskadrillen via menuen kontakt i toppen af siden.

Q: Hvor ofte mødes man i Eskadrille 233?

A: Der er uddannelsesaften to gange om måneden hvor eskadrillens soldater bliver undervist i de færdigheder som de skal bruge for at løse opgaver for flyvevåbnet, forsvaret og samfundet generelt. Undervisning finder sted på hjemmeværnsgården i Sakskøbing og på Lolland Falster Airport i Holeby

Eskadrillen er på skydebanen en gang om måneden og det finder sted om lørdagen i Nakskov.

Der trænes Militær Fysisk Træning hver søndag i Maribo.

Q: Hvad består grunduddannelsen af?

A: Grunduddannelsen er på ca. 250 timer, og den består blandt andet af fysisk træning, træning i førstehjælp samt træning i bevogtning og i brug af relevant udstyr. Når du har afsluttet grunduddannelsen, er du klar til at blive certificeret til beredskabsstyrken og til at finde ud af hvilken du vil gå. I samarbejde med vores dygtige uddannelsesstøtteofficer finder i frem til den funktion og de kurser som er relevant for dig.

Q: Koster det noget at være medlem?

A: Nej, Hjemmeværnet og dermed Eskadrille 233 er en frivillig organisation, hvor man er med fordi man brænder for at gøre en forskel og støtte forsvaret. Derfor er det gratis at være medlem!

Du får ikke løn, men kan få kompensation for tabt arbejdsfortjeneste, befordring i eget køretøj m.m. – og så er der værdien af personlig udvikling, uddannelse og masser af oplevelser.

Q: Kan jeg selv være med til at bestemme, hvad mine opgaver er, eller får jeg det bare at vide?

A: Du er i høj grad selv med til at beslutte, hvad dine hovedopgaver skal være. Du vil i samarbejde med din nærmeste fører og vores uddannelsesstøtteofficer finde ud af, hvad dine styrker og svagheder er, og så finder I opgaver, der passer til det.

Q: Hvem kan jeg forvente at komme i gruppe med?

A: I Eskadrille 233 kommer du i gruppe med en flok ildsjæle. Nogen kommer fra forsvaret, mens andre er startet i hjemmeværnet. Fælles for dem alle er at de er 100% professionelle i deres tilgang til de opgaver som de løser. Du kommer altså ikke til at møde uengagerede mennesker, men soldater som stiller op når der er brug for os.

Q: Er det hele fagligt orienteret, eller er der også nogle sociale aktiviteter?

A: Eskadrille skal naturligvis være, og er i høj grad meget fagligt kompetent, så vi kan hjælpe Forsvaret, Politiet og andre med krævende og interessante opgaver, men en stor del af de løbende aktiviteter i gruppen bygger også på, at man har et godt socialt sammenhold. Det er også et godt udgangspunkt, hvis man pludselig står i en udfordrende situation. Mange af eskadrillens medlemmer fremhæver bl.a. det sociale og venskaberne som grunden til, at de bliver ved med at synes, at det er sjovt at være med.

Q: Skal man være begejstret for våben for at være med?

A: Nej, det skal man ikke. I eskadrillen lægger vi stor vægt på, at vores soldater har en sund respekt for våbnene, og at de tjener som værktøjer til at løse vigtige opgaver. Flere af vores medlemmer har en interesse i våbenbrug, som så er matchet af en samvittighedsfuld indstilling hertil. For at få udleveret våben til opbevaring i hjemmet skal du være uddannet, bestå en årlig kontrolskydning samt kunne opbevare dit våben efter gældende bestemmelser. Denne opbevaring bliver løbende kontrolleret. Ammunition bliver aldrig opbevaret privat.

De fleste medlemmer har ikke våben udleveret, men alle skal gennemføre en kontrolskydning én gang årligt.

Q: Er der krav til min fysiske form, for at jeg kan være medlem?

A: Grundlæggende er Hjemmeværnet for alle, og det er kun, hvis du har alvorlige fysiske sygdomme eller er meget overvægtig, at det er et problem. Dog skal det understreges at Eskadrille 233 er en meget aktiv eskadrille som ofte er indsat på skarpe opgaver for flyvevåbnet. Det betyder at kravene til din fysiske form er udlagt fra forsvaret, og meget ofte kræver deltagelse, at du kan leve op til kravene i forsvarets basistest. Du kan med fordel hente appen “Træn med forsvaret” herunder.

Play Butik (Android) || App Store (iOS)